ImaCap


El CAPICOM s'ha instal·lat correctament
Haureu de tancar i tornar a obrir el navegador per que els canvis sorgeixin efecte