ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Consulta i pagament de rebuts 

Rebuts en voluntària  Rebuts de deute periòdica en termini de pagament i liquidacions notificades i en termini de pagament. Rebuts en voluntària 
Rebuts en executiva Rebuts de deute periòdica fora del termini voluntari de pagament, liquidacions fora del termini voluntari de pagament i denúncies i sancions per infraccions de l’ordenança de circulació. Rebuts en executiva
Multes de circulació Sancions procedents per les infraccions que es cometin en els preceptes continguts en l'ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial.Multes de circulació
 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ