AVÍS IMPORTANT (18/03/2020): la D.A. tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant la qual es declara l’estat d'alarma ocasionat pel COVID-19, estableix que es suspenen els termes i s'interrompen els terminis dels procediments administratius en curs (tant pel que fa als terminis per a l'administració com per a la ciutadania), regulats de manera directa o indirecta per la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins que cessi l'estat d'alarma (inicialment previst fins al dia 29 de març de 2020, aquest darrer inclòs).

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Consulta i pagament de rebuts 

Accés amb certificat digital Accedeixi, prèvia identificació i autenticació, a la consulta de la seva informació tributària particular. També, podrà abonar Liquidacions i Rebuts que estiguin pendents de pagament i obtenir un justificant d'aquest. Accés amb certificat digital
Accés sense certificat digital El servei de pagament per Internet us facilita el pagament d’alguns dels vostres impostos, utilitzant —com a mitjà de pagament— una targeta de crèdit o dèbit VISA (registrada a Verified by Visa) o MASTERCARD, emesa per qualsevol entitat financera.

Per dur a terme el pagament, serà necessari que tingueu en poder vostre el document corresponent al pagament que voleu efectuar, atès que el sistema us demanarà la introducció d’un codi que hi apareix. Totes les operacions necessàries per realitzar els pagaments resulten de total de confiança, ja que aquest sistema utilitza una connexió segura amb l’entitat bancària corresponent.
Accés sense certificat digital

 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ