AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Sector terciari (serveis)


 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Baixa de còpies d'autorització de transports
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Pagament telemàtic
Pressupostos participatius 2018
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Renúncia d'autorització de transports
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Sol·licitud per informar dels danys materials en empreses a conseqüència del tall de subministrament elèctric octubre 2018
Suggeriments i queixes
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ