AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP.

Entitats


 
Acreditació administrativa (serveis socials)
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre
Alta/modificació de domiciliació bancària
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Pagament telemàtic
Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les Illes Balears
Premi Imagesport de Menorca
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Pressupostos participatius 2018
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Suggeriments i queixes

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ