AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Entitats


 
Acreditació administrativa (serveis socials)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Pagament telemàtic
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Pressupostos participatius 2018
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca reserva de Biosfera
Suggeriments i queixes

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ