ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Entitats


 
Acreditació administrativa (serveis socials)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Pagament telemàtic
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca reserva de Biosfera
Suggeriments i queixes

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ