Entitats


 
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Suggeriments i queixes
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
Pagament telemàtic
Alta/modificació de domiciliació bancària
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials
Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les Illes Balears
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
Acreditació administrativa (serveis socials)
Circuit d'escriptors (Pla SALM)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ