AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

La meva empresa


 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies
Certificat de conductor de país no comunitari
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Designació de compte bancari
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Renúncia d'autorització de transports
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ