La meva empresa


 
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Renúncia d'autorització de transports
Autorització d'operador de transports (ot)
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Ajuts del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís i Es Migjorn Gran per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per al 2017
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies
Ajuts a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca
Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses
Certificat de conductor de país no comunitari
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"
3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques que consten inscrites en el Registre insular d'empreses, activ. i est. turístics
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Designació de compte bancari
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
Visat lloguer vehicles amb conductor (vtc)
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)
Dipòsit legal de publicacions menorquines

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ