AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

Activitat econòmica


 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques que consten inscrites en el Registre insular d'empreses, activ. i est. turístics
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic)
3545_Petició d'informe de viabilitat
3546_Petició d'informe per estades turístiques: expedient per analogia
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Certificat de competència professional per al transport públic
Certificat de conductor de país no comunitari
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB)
Declaració d'interès general en sòl rústic
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Designació de compte bancari
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Perfil del contractant
Renúncia d'autorització de transports
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Visat d'autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdl-mdp)
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs)
Visat d'operador de transports (ot)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
Visat lloguer vehicles amb conductor (vtc)
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ