Activitat econòmica


 
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
Declaració d'interès general en sòl rústic
Certificat de competència professional per al transport públic
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB)
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Certificat de conductor de país no comunitari
3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques que consten inscrites en el Registre insular d'empreses, activ. i est. turístics
Designació de compte bancari
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Renúncia d'autorització de transports
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs)
Visat lloguer vehicles amb conductor (vtc)
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Perfil del contractant
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic)
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca
3545_Petició d'informe de viabilitat
3546_Petició d'informe per estades turístiques: expedient per analogia
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ