AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP.

Gestions i serveis

Sol·licitud de baixa d'instal·lacions informàtiques


Objecte del tràmit: Es tracta de sol·licitar la baixa de determinades instal·lacions informàtiques o la seva desinstal·lació a l'equip informàtic de/de la usuari/ària
Àmbit de responsabilitat: Servei d'informàtica
Qui ho pot demanar: Qualsevol usuari/ària
Requisits a complir:
Documentació a presentar: La sol·licitud degudament emplenada i signada per part de/de la usuari/ària.
El/la cap de servei ha d’emplenar els camps que escaiguin de la sol·licitud i l’ha d'enviar degudament signada pel director/a insular corresponent al servei d’informàtica.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc legal:
Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Si l’usuari se’n va a un altre departament del Consell Insular de Menorca, s’haurà d’emplenar el document “Sol·licitud d’instal·lacions informàtiques i/o telefòniques” per part del nou departament.
Si hi ha un suplent previst per ocupar el lloc vacant, també s’haurà d’emplenar el document “Sol·licitud d’instal·lacions informàtiques i/o telefòniques” amb els dades del nou treballador/ora.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ