ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Certificat de viatge
Tramitar

Objecte del tràmit: Certificat de l'Ajuntament que acredita la condició de resident d'una persona a efectes de descompte en viatges en el Padró Municipal d'Habitants.
Àmbit de responsabilitat: Departament de padró.
Qui ho pot demanar: -Persones de nacionalitat espanyola.
-Nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de la resta d'Estats firmants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que tenguin vigent la targeta de residència.
-Els ciutadans de Suïssa.
-Els familiars de ciutadans espanyols, de ciutadans de la Unió Europea, de ciutadans d'altres estas signants de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu i els ciutadans de Suïssa que siguin nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent.
-Els ciutadans nacionals de tercers països que siguin residents de llarga durada o permanent.

Requisits a complir: -Estar empadronat al municipi.
NOTA:
Els familiars de ciutadans espanyols, de ciutadans de la Unió Europea, de ciutadans d'altres estas signants de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu i els ciutadans de Suïssa que siguin nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països que siguin residents de llarga durada o permanent hauran d'acreditar prèviament a l'Ajuntament la targeta de residència per fer la corresponent comprovació, per tal de poder gaudir del descompte de viatge.

Documentació a presentar: DNI, passaport o targeta de residència de la persona que ho sol·licita.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de padró / Registre d'entrada.
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà:

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: El certificat de viatge és gratuït.
Resposta al ciutadà: Immediat si és presencial.
Marc legal: -Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim de residents a les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears, i les ciutats de Ceuta i Melilla.
-Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupost General de l'Estat per l'any 2013.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ