AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Certificat de viatge
Tramitar

Objecte del tràmit: Certificat de l'Ajuntament que acredita la condició de resident d'una persona a efectes de descompte en viatges en el Padró Municipal d'Habitants.
Àmbit de responsabilitat: Departament de padró.
Qui ho pot demanar: -Persones de nacionalitat espanyola.
-Nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de la resta d'Estats firmants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que tenguin vigent la targeta de residència.
-Els ciutadans de Suïssa.
-Els familiars de ciutadans espanyols, de ciutadans de la Unió Europea, de ciutadans d'altres estas signants de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu i els ciutadans de Suïssa que siguin nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent.
-Els ciutadans nacionals de tercers països que siguin residents de llarga durada o permanent.

Requisits a complir: -Estar empadronat al municipi.
NOTA:
Els familiars de ciutadans espanyols, de ciutadans de la Unió Europea, de ciutadans d'altres estas signants de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu i els ciutadans de Suïssa que siguin nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països que siguin residents de llarga durada o permanent hauran d'acreditar prèviament a l'Ajuntament la targeta de residència per fer la corresponent comprovació, per tal de poder gaudir del descompte de viatge.

Documentació a presentar: DNI, passaport o targeta de residència de la persona que ho sol·licita.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de padró / Registre d'entrada.
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà:

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: El certificat de viatge és gratuït.
Resposta al ciutadà: Immediat si és presencial.
Marc legal: -Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim de residents a les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears, i les ciutats de Ceuta i Melilla.
-Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupost General de l'Estat per l'any 2013.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ