Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca
 
AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Certificat d'empadronament de viatge
Tramitar

Objecte del tràmit: Acreditar l'empadronament d'una persona a Alaior, amb el que pot gaudir del descompte de resident per viatjar entre les Illes i la Península. El certificat té una validesa de 6 mesos.

Àmbit de responsabilitat: Departament de població
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona de nacionalitat espanyola o ciutadana membre de la Unió Europea o de la resta d'Estats signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa o persones nacionals de tercers països amb residència de llarga durada o familiars de residents que ja tenien dret a subvenció; inscrita en el padró municipal d'habitants. En els dos darrers casos, cal haver actualitzat prèviament les dades personals facilitant a l'ajuntament una còpia de la targeta de residència.
- La persona interessada.
- Qualsevol persona major d'edat pot actuar com a representant amb l'autorització de l'interessat.

Requisits a complir: - Estar empadronat en un domicili d'aquest municipi i ser susceptible d'obtenir la subvenció per transport.
- Estar autoritzat per l'interessat per realitzar el tràmit.

Documentació a presentar: Tràmit presencial:
- DNI, passaport, targeta de residència.
- Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per l'interessat per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- DNI electrònic, certificat digital o PIN ciutadà

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971 37 10 02 EXT 131
Per correu: c/ Major, 11
Per FAX (només informació): 971 37 29 58
Correu electrònic: registre@aj-alaior.org
Altres:
Plana web: www.alaior.org

Què ha de demanar el ciutadà: Certificat d'empadronament de viatge
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata (els ciutadans nacionals de tercers països han d'actualitzar prèviament les seves dades)
Marc legal: - Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàries i Illes Balears, i a les ciutats de Ceuta i Melilla.
- Disposició addicional tretzena de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2013.

Sentit del silenci administratiu: Positiu
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ