Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME IME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Certificat d'empadronament de viatge
Tramitar

Objecte del tràmit: Acreditar l'empadronament d'una persona a Alaior, amb el que pot gaudir del descompte de resident per viatjar entre les Illes i la Península. El certificat té una validesa de 6 mesos.

Àmbit de responsabilitat: Departament de població
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona de nacionalitat espanyola o ciutadana membre de la Unió Europea o de la resta d'Estats signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa o persones nacionals de tercers països amb residència de llarga durada o familiars de residents que ja tenien dret a subvenció; inscrita en el padró municipal d'habitants. En els dos darrers casos, cal haver actualitzat prèviament les dades personals facilitant a l'ajuntament una còpia de la targeta de residència.
- La persona interessada.
- Qualsevol persona major d'edat pot actuar com a representant amb l'autorització de l'interessat.

Requisits a complir: - Estar empadronat en un domicili d'aquest municipi i ser susceptible d'obtenir la subvenció per transport.
- Estar autoritzat per l'interessat per realitzar el tràmit.

Documentació a presentar: Tràmit presencial:
- DNI, passaport, targeta de residència.
- Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per l'interessat per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- DNI electrònic, certificat digital o PIN ciutadà

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971 37 10 02 EXT 131
Per correu: c/ Major, 11
Per FAX (només informació): 971 37 29 58
Correu electrònic: registre@aj-alaior.org
Altres:
Plana web: www.alaior.org

Què ha de demanar el ciutadà: Certificat d'empadronament de viatge
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata (els ciutadans nacionals de tercers països han d'actualitzar prèviament les seves dades)
Marc legal: - Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàries i Illes Balears, i a les ciutats de Ceuta i Melilla.
- Disposició addicional tretzena de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2013.

Sentit del silenci administratiu: Positiu
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ