ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Pagament de taxes i tributs
Tramitar

Objecte del tràmit: Pagament de rebuts pendents del contribuent
Àmbit de responsabilitat: Departament de Recaptació
Qui ho pot demanar: Ciutadans, empreses i entitats
Requisits a complir: Tenir pagament pendents
Documentació a presentar: No es necessari presentar documentació. Només sol·licitar, si no ho sap, l'import pendent de pagament
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Ajuntament des Migjorn Gran
Per telèfon (només informació): 971 37 01 10
Per correu: Pla de l'església, 3. C.P. 07749
Per FAX (només informació): 971 37 03 72
Correu electrònic: bmulero@ajmigjorngran.org
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Pagament de taxes i tributs
Terminis de ciutadà: Diferent per a cada tribut i situació
Terminis de l'administració: Diferent per a cada tribut i situació
Tarifes aplicables: Diferent per a cada tribut i situació
Resposta al ciutadà:
Marc legal: Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el reglament general de recaptació.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ