Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME IME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Justificant de pagament de tributs
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir un duplicat d'un tribut que ha estat pagat.
Àmbit de responsabilitat: Tresoreria
Qui ho pot demanar: - El contribuent afectat pel tràmit, ja sigui persona física o jurídica (el tràmit telemàtic només el pot realitzar l'interessat).
Requisits a complir: - Ser contribuent del municipi.
- Estar autoritzat per un contribuent per realitzar aquest tràmit.
- Haver pagat el tribut.

Documentació a presentar: Tràmit presencial:
- DNI, passaport, targeta de residència.
- Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per l'interessat per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- Certificat digital o PIN ciutadà

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació): Servei no disponible
Correu electrònic: Servei no disponible
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/Contingut.aspx?IdPub=443&Con=Conexion004

Què ha de demanar el ciutadà: Justificant de pagament de tributs
Terminis de ciutadà: No n'hi ha
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit presencial: 0,10 € per còpia Tràmit telemàtic: gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc legal: - Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment dels articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ