Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME
 
AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Justificant de pagament de tributs
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir un duplicat d'un tribut que ha estat pagat.
Àmbit de responsabilitat: Tresoreria
Qui ho pot demanar: - El contribuent afectat pel tràmit, ja sigui persona física o jurídica (el tràmit telemàtic només el pot realitzar l'interessat).
Requisits a complir: - Ser contribuent del municipi.
- Estar autoritzat per un contribuent per realitzar aquest tràmit.
- Haver pagat el tribut.

Documentació a presentar: Tràmit presencial:
- DNI, passaport, targeta de residència.
- Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per l'interessat per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- Certificat digital o PIN ciutadà

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació): Servei no disponible
Correu electrònic: Servei no disponible
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/Contingut.aspx?IdPub=443&Con=Conexion004

Què ha de demanar el ciutadà: Justificant de pagament de tributs
Terminis de ciutadà: No n'hi ha
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit presencial: 0,10 € per còpia Tràmit telemàtic: gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc legal: - Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment dels articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ