Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca
 
AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Consulta de rebuts pendents de pagament
Tramitar

Objecte del tràmit: Consultar els rebuts que s'han emès en relació a un contribuent, que es troben pendent de pagament.

REBUT EN VOLUNTÀRIA: Rebut que es troba dins del termini estipulat per al pagament. Per efectuar el pagament podeu clicar al lloc indicat en cada rebut.
REBUT EN EXECUTIVA: Rebut que NO ha estat pagat en el termini de pagament voluntari. L'import del rebut s'incrementarà amb els corresponents recàrrecs, interessor i costes. Per efectuar el pagament podeu posar-vos en contacte amb l'oficina de recaptació d'executiva i multes. Telèfon: 971159779 Email: infotributaria@aj-alaior.org

Àmbit de responsabilitat: Tresoreria
Qui ho pot demanar: - El contribuent afectat pel tràmit, ja sigui persona física o jurídica (el tràmit telemàtic només el pot realitzar l'interessat).

Requisits a complir: - Ser contribuent del municipi.

Documentació a presentar: Tràmit presencial:
- DNI, passaport, targeta de residència.
- Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per la persona interessada per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- Certificat digital o PIN ciutadà

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació): Servei no disponible
Correu electrònic: Servei no disponible
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/Contingut.aspx?IdPub=443&Con=Conexion004

Què ha de demanar el ciutadà: Consultar rebuts a nom seu pendents de pagament.
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Immediata.
Marc legal: - Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment dels artícles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ