Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca
 
AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Registre d'entrada


Objecte del tràmit: Efectuar un registre d'entrada a l'Ajuntament.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'atenció al ciutadà (SAC)
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona
Requisits a complir: - En el document hi han de constar les dades del sol·licitant, les del seu representant, si s'escau, les dades de notificació i de localització, què sol·licita, la data i la signatura.
Documentació a presentar: - La necessària per efectuar el tràmit.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció al ciutadà (SAC)
Per telèfon (només informació): 971 37 10 02 (EXT 131)
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació): 971 37 29 58
Correu electrònic: registre@aj-alaior.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/alaior/trmREGE.aspx

Què ha de demanar el ciutadà: Registrar d'entrada un document.
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti.
Terminis de l'administració: Depèn de què es tracti.
Tarifes aplicables: El registre d'entrada de documents és gratuït, sense perjudici del cost del procediment de què es tracti.
Resposta al ciutadà: Depèn de què es tracti.
Marc legal: - Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Juríc de les Administracion Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Sentit del silenci administratiu: Depèn de què es tracti.
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ