Gestions i serveis

Registre d'entrada


Objecte del tràmit: Efectuar un registre d'entrada a l'Ajuntament.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'atenció al ciutadà (SAC)
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona
Requisits a complir: - En el document hi han de constar les dades del sol·licitant, les del seu representant, si s'escau, les dades de notificació i de localització, què sol·licita, la data i la signatura.
Documentació a presentar: - La necessària per efectuar el tràmit.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció al ciutadà (SAC)
Per telèfon (només informació): 971 37 10 02 (EXT 131)
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació): 971 37 29 58
Correu electrònic: registre@aj-alaior.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/alaior/trmREGE.aspx

Què ha de demanar el ciutadà: Registrar d'entrada un document.
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti.
Terminis de l'administració: Depèn de què es tracti.
Tarifes aplicables: El registre d'entrada de documents és gratuït, sense perjudici del cost del procediment de què es tracti.
Resposta al ciutadà: Depèn de què es tracti.
Marc legal: - Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Juríc de les Administracion Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Sentit del silenci administratiu: Depèn de què es tracti.
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ