Gestions i serveis

Pagament de rebuts
Tramitar

Objecte del tràmit: Efectuar el pagament d'un rebut en voluntària o executiva.

REBUT EN VOLUNTÀRIA: Rebut que es troba dins del termini estipulat per al pagament.
REBUT EN EXECUTIVA: rebut que NO ha estat pagat en termini de pagament voluntari. L'import del rebut s'incrementa amb els corresponents recàrrecs, interessos i costes.

Àmbit de responsabilitat: Àrea econòmica
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona (el tràmit telemàtic només el pot realitzar la persona interessada).
Requisits a complir: - Ser contribuent del municipi.
- Saber quin rebut es vol pagar.

Documentació a presentar: Tràmit presencial: res.

Tràmit telemàtic:
- DNI electrònic

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei de recaptació de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ de la Sala, 5
Per FAX (només informació): 971 37 29 58
Correu electrònic: recaptacio@aj-alaior.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/alaior/trmPTEL.aspx?TIPDEUDA="P"

Què ha de demanar el ciutadà: Efectuar el pagament d'un rebut
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc legal: - Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ