Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME IME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Consulta i pagament de rebuts
Tramitar

Objecte del tràmit: Consultar els tributs pendents de pagament i/o efectuar el pagament d'un tribut en voluntària / executiva.

REBUT EN VOLUNTÀRIA: Rebut que es troba dins del termini estipulat per al pagament. Per efectuar el pagament podeu clicar al lloc indicat en cada rebut.

REBUT EN EXECUTIVA: rebut que NO ha estat pagat en termini de pagament voluntari. L'import del rebut s'incrementarà amb els corresponents recàrrecs, interessos i costes. Podeu treure la carta de pagment imprimint el tríptic de pagament, per efectuar el pagament clicar l'enllaç PAGAR. Per altres consultes posar-vos en contacte amb l'oficina de recaptació d'executiva i multes. Telèfon: 971159779 Email: infotributaria@aj-alaior.org

Àmbit de responsabilitat: Tresoreria
Qui ho pot demanar: - El contribuent afectat pel tràmit, ja sigui persona física o jurídica (el tràmit telemàtic només el pot realitzar l'interessat).
Requisits a complir: - Ser contribuent del municipi.
- Saber quin rebut es vol pagar.

Documentació a presentar: Tràmit presencial:
- DNI, passaport, targeta de residència.
- Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per la persona interessada per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- Certificat digital o PIN ciutadà

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació): Servei no disponible
Correu electrònic: Servei no disponible
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/alaior/trmPTEL.aspx?TIPDEUDA="P"

Què ha de demanar el ciutadà: Consultar o pagar els tributs pendents.
Terminis de ciutadà: En el període determinat per cada rebut
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc legal: - Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment dels artícles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal.
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ