Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca
 
AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Pagament de rebuts
Tramitar

Objecte del tràmit: Efectuar el pagament d'un rebut en voluntària o executiva.

REBUT EN VOLUNTÀRIA: Rebut que es troba dins del termini estipulat per al pagament.
REBUT EN EXECUTIVA: rebut que NO ha estat pagat en termini de pagament voluntari. L'import del rebut s'incrementa amb els corresponents recàrrecs, interessos i costes.

Àmbit de responsabilitat: Àrea econòmica
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona (el tràmit telemàtic només el pot realitzar la persona interessada).
Requisits a complir: - Ser contribuent del municipi.
- Saber quin rebut es vol pagar.

Documentació a presentar: Tràmit presencial: res.

Tràmit telemàtic:
- DNI electrònic

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei de recaptació de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ de la Sala, 5
Per FAX (només informació): 971 37 29 58
Correu electrònic: recaptacio@aj-alaior.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/alaior/trmPTEL.aspx?TIPDEUDA="P"

Què ha de demanar el ciutadà: Efectuar el pagament d'un rebut
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc legal: - Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ