AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Renúncia d'autorització de transports
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la renúncia d'una autorització de transport vigent.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal degudament autoritzat.
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa (original)
- DNI o document equivalent i NIE+NIF per residents comunitaris (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o passaport o altre document equivalent al DNI en el país d'origen, NIF, i autorització de residència permanent o de residència temporal (Estrangers no comunitaris).
- Original de la targeta de transports. Si l'autorització ha estat concedida a partir del procediment establert en l'article 19 de l'ordre FOM/734/2007 (noves autoritzacions d'empresa de la classe MDP-1), el nombre de còpies no podrà ser inferior al corresponent a un mínim de 3 vehicles amb capacitat de càrrega no inferior a 60 tones fins transcorreguts 3 ANYS des de l'expedició inicial de l'autorització.
- Sol·licitud de renúncia signada per qui realitzi la direcció efectiva de l'empresa, amb reconeixement de signatura.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències, 10 dies.
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2019: 13,82 euros
Resposta al ciutadà: Per correu al domicili de l'interessat
Marc legal: · Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
- Reial Decret 1125/2006, de modificació del ROTT
- Ordre FOM 734/2007, de desenrotllament del reglament de transports

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:

AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ