AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres
Tramitar.

Objecte del tràmit: Autorització per dur a terme qualsevol obra, instal·lació o qualsevol activitat que vagi més enllà del normal ús de la carretera, i que es desenvolupi en aquesta o en la seva zona de protecció.
Àmbit de responsabilitat: Servei de carreteres
Qui ho pot demanar: ·Qualsevol sol·licitant o el seu representant.
Requisits a complir: Voler efectuar qualsevol activitat, obra o ús que afecti a la carretera o les seves zones adjacents en cinquanta (50) metres, a mesurar des de l'aresta d'esplanació de la carretera.
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (original)
2. Projecte d'obra, si s'escau (fotocòpia compulsada)
3. Pla de treball, si s'escau (fotocòpia compulsada)
4. Pla de senyalització, si s'escau (fotocòpia compulsada)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud amb la documentació.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: 1. Informe tècnic (ETOP): 10 dies; 2. Informe jurídic (TEA): 10 dies; 3. Resolució: 3 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Correu certificat
Marc legal: · Llei 5/1990 de carreteres de la CAIB
· Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ