AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir autorització per realitzar el transport regular d'ús especial.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal degudament autoritzat.
Documentació a presentar: Per a autoritzacions de transport escolar.
- Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- Contracte o pre-contracte (fotocòpia compulsada).
- Plànol amb itinerari i punts d'aturada.
- Permís de circulació del vehicle (fotocòpia compulsada).
- Targeta ITV vigent, especificant que el vehicle és apte per al transport escolar (fotocòpia compulsada).
- Assegurança d'ocupants amb responsabilitat civil il·limitada (fotocòpia compulsada).
- Autorització del curs anterior (en cas que sigui una renovació del contracte amb les mateixes condicions).
- Autorització de transports (fotocòpia).

Per a autoritzacions de transport regular d'ús especial.
- Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- Contracte o pre-contracte indicant el núm. de places contractades i el preu (fotocòpia compulsada).
- Plànol amb itinerari i punts d'aturada.
- Targeta ITV vigent (fotocòpia compulsada).
- Permís de circulació del vehicle (fotocòpia compulsada).
- Assegurança d'ocupants amb responsabilitat civil il·limitada (fotocòpia compulsada).
- Autorització de transports (fotocòpia).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó - Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2019: 41,37 euros per cada itinerari; Modificació dades o renúncia: 13,82 euros
Resposta al ciutadà: Per correu al domicili de l'interessat, per telèfon, presencialment
Marc legal: · Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària.
- Reial Decret 1211/1990 de 28 de setembre
- Reial Decret 443/2001 de 27 d'abril
- Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:

 


Documents relacionats:
 
Documentació a presentar (autorització per al transport regular d'ús especial, escolar i d'altres)
Model de sol·licitud d'autorització per al transport regular d'ús especial, escolar i d'altres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Documentación a presentar (autorización para el transporte regular de uso especial, escolar y otros)
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ