AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca
Tramitar.

Objecte del tràmit: Reservar els espais del CIM a associacions o entitats sense afany de lucre per a actes.
Àmbit de responsabilitat: Presidència
Qui ho pot demanar: Qualsevol entitat o associació sense afany de lucre, inscrita en el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes, que compleixi els requisits establerts.
Requisits a complir: Els establerts en el Reglament de cessió temporal d'ús dels espais del Consell Insular de Menorca:
- Tenir per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i, en particular, s'entendrà que compleixen aquest requisit les associacions de veïns, les de mares i pares d'alumnes, els col·legis professionals, les organitzacions sindicals, les associacions empresarials, les entitats culturals, esportives, recreatives, de lleure, juvenils i d'altres similars.
- Trobar-se inscrit en el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes en el moment de realitzar la seva sol·licitud, segons estableix el Reglament Orgànic del Consell Insular de Menorca.
Nota:El Reglament Orgànic del Consell Insular de Menorca entrarà en vigor a partir de la constitució de la nova corporació que resulti de les properes eleccions autonòmiques del 25 d'abril de 2003. Això implica que fins a la data, podran gaudir d'aquest servei aquelles entitats que compleixin els requisits indicats, amb independència d'estar registrats en el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes.

Documentació a presentar: 1. Imprès de sol·licitud normalitzat (Original)
2. Documentació que acrediti el compliment dels requisits (per exemple: estatuts) (Fotocòpia acarada)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció al Ciutadà (Maó / Ciutadella)
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 351801
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Consultar, si es desitja, la disponibilitat de les sales a través de la nostra web o per telèfon
2. Omplir l'imprès de sol·licitud (recollir l'imprès al SAC i omplir-lo manualment, o bé omplir-lo i imprimir-lo a través de la plana web)
3. Enviar la sol·licitud mitjançant tramitació tradicional (presencialment al SAC o per correu postal) o mitjançant tramitació on-line (omplir i enviar el formulari a través de la plana web)
4. Esperar la confirmació o la denegació de la sol·licitud

Terminis de ciutadà: Sol·licitar-ho amb una antelació mínima de 20 dies naturals abans de l'inici de l'activitat o de la realització de l'act
Terminis de l'administració: 7 dies naturals
Tarifes aplicables: Gratuït, excepte en aquells casos en què l'activitat a realitzar suposi un cost extraordinari per al CIM
Resposta al ciutadà: Per fax o correu postal
Marc legal: Reglament de cessió temporal per a la utilització dels espais inclosos als edificis propietat del Consell Insular de Menorca.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Mentre no estigui operatiu el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes, podran gaudir d'aquest servei aquelles entitats que compleixin els requisits indicats .
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ