AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir la targeta de transports per al transport privat complementari de viatgers (VPC).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: · Ser persona capacitada legalment o representant legal.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent. La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.

Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- DNI (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Document de constitució i inscripció en el registre (persones jurídiques).
- Alta o darrer rebut de l'IAE, o certificat d'estar-ne exempt.
- Certificat emès per la delegació d'hisenda que acrediti que s'està al corrent en les obligacions fiscals (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Certificat de la Seguretat Social que acrediti la inscripció a la Seguretat Social i que s'està lliure de deutes (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Documentació que justifiqui el nombre de treballadors i, en el seu cas, d'altres persones que assisteixin de manera habitual als diferents establiments de l'empresa.
- Permís de circulació del vehicle amb domicili a Menorca.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Full de pagament de la taxa.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per corregir deficiències, 10 dies. Per rehabilitació, 1 any.
Terminis de l'administració: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2019: 41,37 € - Substitució vehicles o renúncia 13,82 €; Còpia certif. 7,37 €
Resposta al ciutadà: Per telèfon o per escrit al seu domicili, o presencialment.
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació del ROTT

Sentit del silenci administratiu: Estimatori
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ