AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció en el Cens d'Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: - Associacions exclusivament juvenil (totes les persones associades entre 14 i 30 anys)
- Associacions i federacions (50% de persones associades entre 14 i 30 anys)
- Entitats prestadores de serveis a la joventut
- Seccions juvenils d’una entitat més àmplia
- Delegacions a Menorca de les entitats anteriors amb àmbit estatal

Requisits a complir: Amb caràcter general, les entitats han de complir els requisits següents:
a) Estar prèviament inscrites en el registre corresponent.
b) No tenir ànim de lucre.
c) Tenir una estructura interna i un règim de funcionament democràtics.
d) Tenir unes finalitats d’interès general per a la joventut.
Consultau els requisits específics establerts al decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la llei 10/2006, de 26 de juliol, Integral de la joventut, concretament el Títol VI, relatiu al cens d’entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut, capítol II, dedicat a les entitats que es poden inscriure en el cens.

Documentació a presentar: - Sol·licitud d’inscripció en el cens insular d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a la joventut.
- Acreditació de la representació amb què actua la persona signant, segons les formes previstes en la normativa de procediment administratiu.
- Còpia de l’acta de constitució.
- Còpia dels estatuts de l’entitat inscrits en el registre corresponent.
- Còpia del certificat d’inscripció de l’entitat en el registre corresponent, segons la naturalesa jurídica de l’entitat.
- Còpia de del NIF de l'entitat.
- Acreditació de la inscripció de la Junta Directiva en el registre corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: 1. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
2. Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.
3. Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2016, de 26 de juliol, integral de la joventut.


Sentit del silenci administratiu: Positiu
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ