AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Tramitar

Objecte del tràmit: Presentació de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada al Consell Insular de Menorca.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: Es necessita disposar d'un certificat digital admès pel CIM (DNI electrònic, certificat de la FNMT, etc.) o de PIN ciutadà per identificar-se i iniciar una sol·licitud. Es necessita disposar d'un certificat digital admès pel CIM per signar i enviar la sol·licitud. En el cas d'actuar com a representant, s'ha de disposat d'un certificat digital que inclogui la representaació o bé s'ha d'adjuntar a la sol·licitud el document de representació en format PDF signat electrònicament per part de la persona a qui representa.
Documentació a presentar: Sol·licitud (formulari electrònic) i documents adjunts, si escau.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion001

Què ha de demanar el ciutadà: Emplenar les dades requerides del formulari electrònic, adjuntar documents amb el format admès (si escau) i signar l'enviament (es requereix certificat digital).
Terminis de ciutadà: Cap, excepte en el cas en què l'objecte de la sol·licitud estigui subjecte a un termini.
Terminis de l'administració: Dependrà de l'objecte de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Segons quin sigui l'objecte de la sol·liciud pot requerir el pagament d'una taxa.
Resposta al ciutadà: Carpeta ciutadana (notificació electrònica). Si desitja rebre la resposta en suport paper, s'ha d'indicar.
Marc legal: - Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Sentit del silenci administratiu: Dependrà de l'objecte de la sol·licitud.
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ