ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Tramitar.

Objecte del tràmit: Comunicar la impartició d'un curs de monitores i de monitors o un curs de directores i de directors de temps lliure infantil i juvenil abans de l'inici.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola d'educació de temps lliure infantil i juvenil que vulgui dur a terme un curs.

Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure, i han de presentar el resum de les activitats formatives fetes el curs acadèmic anterior i la programació general de les activitats previstes pel curs acadèmic que s'inicia.
El contingut dels cursos programats ha de coincidir íntegrament amb tots els punts dels programes oficials del Títol II del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Si de cas, aquest contingut es pot ampliar i complementar, però no alterar.
Qualsevol canvi que es produeixi en la realització dels cursos respecte de la programació presentada s'ha de comunicar a joventut del Consell Insular un mes abans que s'iniciï cada curs. A més, aquest canvi ha de figurar a la memòria del curs acabat, amb una explicació de les raons i amb la indicació de la data en què es va notificar el canvi al Consell Insular.

Documentació a presentar: Comunicació de realització d'un curs de monitors i monitores o d'un curs de directors i directores de temps lliure infantil i juvenil o d'altres activitats formatives complementàries.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Aquesta comunicació s’ha de presentar un mes abans de l’inici del curs.
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: La llei orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de Voluntariat estableixen l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a totes les persones monitores i directores que treballin en contacte habitual amb menors, ja siguin contractades o voluntàries. Si aquestes persones són de nacionalitat diferent a l'espanyola, han de tenir, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals esmentat, un certificat del seu país de nacionalitat.
El certificat és gratuït i es pot demanar via telemàtica, si es disposa de certificat digital, per correu postal o de manera presencial. Teniu més informació sobre com sol·licitar el certificat en l'enllaç següent: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/registro-central-delincuentes.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ