AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Permís especial per caçar perdius amb bagues
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir l'autorització per a capturar perdius amb el sistema tradicional de llaços o bagues. Té validesa durant la temporada de caça vigent.
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: · Qualsevol persona que disposi de la llicència de caça vigent del tipus A o B, i també la llicència C-2
Requisits a complir: · Disposar de la llicència de caça vigent del tipus A o B, i també la llicència C-2
· No estar inhabilitat per a l'obtenció de la llicència de caça
· Haurà de disposar de l'autorització prèvia del titular del vedat on es caci, expressa i per escrit
· Es permet un reclam i tres bagues per cada caçador, de fins a quatre bagons per baga, que han d'estar situades a una distància màxima de dos metres del reclam
· El caçador ha de vigilar permanentment l'artifici
· No es pot portar escopeta ni tenir-la al lloc

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Adreçar-se a les oficines d'atenció indicades i presentar la documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment. Per a l'entrega de l'estadística de captures, fins el 28 de febrer (consultar el tràmit corresponent pel lliurament del full de captures).
Terminis de l'administració: Tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
Marc legal: - Llei 6/2006, balear de caça i pesca fluvial
- Ordre de vedes de la temporada de caça vigent

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Per obtenir més informació, consultar l'Ordre de vedes de la temporada de caça vigent.
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ