AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta d'autoritzar la creació, la segregació, l'ampliació o el canvi de titular d'un vedat de caça.
Àmbit de responsabilitat: Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: Els establerts a la Llei 6/2006 balear de caça.
Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud.
- Còpia simple de l'escriptura de propietat, o nota simple registral de totes les parcel·les que integren el vedat.
- Fotocòpia del DNI del/s titular/s del vedat.
- Plànol cadastral escala 1:1000 de la situació amb els límits del vedat assenyalat.
- Full de pagament de la taxa corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 9713 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud adjuntant la documentació requerida.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Pendent de determinar
Tarifes aplicables: 2019: creació, ampliació o segregació de vedats de caça 35,75 €;
Baixa o canvi de titular de vedats de caça 10,02 €

Resposta al ciutadà: Per correu certificat
Marc legal: Llei 6/2006 balear de caça
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Ordre de vedes de caça de la temporada 2019/2020
Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
Llei 6/2006 de 12 d'abril, balear de caça i la pesca fluvial
Documentació a presentar per a segregació, creació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Model de sol·licitud per a la creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça (pdf amb camps de formulari)
Model d'autorització per a caçar en vedats (pdf amb camps de formulari)
Model de sol·licitud del/s titular/s del vedat (pdf amb camps de formulari)
Relació de les taxes de caça i pesca fluvial per a l'any en curs
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ