AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Assistència tècnica urbanística als municipis de Menorca
Tramitar.

Objecte del tràmit: Donar assistència i assessoria tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme als ajuntaments de l'illa de Menorca que ho sol·licitin.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'urbanisme
Qui ho pot demanar: Els ajuntaments de Menorca
Requisits a complir: Cap.
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud
2. Documentació necessària per tramitar la sol·licitud

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud i la documentació requerida
Terminis de ciutadà: Cap
Terminis de l'administració: 30 dies (segons la complexitat de l'assistència sol·licitada, pot ser major)
Tarifes aplicables: Cap
Resposta al ciutadà: Correu postal o valisa
Marc legal: - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Sentit del silenci administratiu: ---
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ