AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Actualització de dades del títol de família nombrosa
Tramitar

Objecte del tràmit: Actualitzar les dades del títol de família nombrosa
Àmbit de responsabilitat: Departament de Benestar Bocial i Família
Qui ho pot demanar: Qualsevol unitat familiar que disposi d'un títol de família nombrosa vigent.

Requisits a complir: Atesa la nova deducció que ha introduït la reforma de l'IRPF per a l'exercici 2015, relativa als contribuents que treballin fora de la llar i formin part d'una família nombrosa, el Consell Insular de Menorca enviarà mensualment a l'Agència Tributària (AEAT) la informació disponible sobre les persones que formen part d'un títol de família nombrosa.
Atès que la informació que requereix l'AEAT no coincideix totalment amb la informació de què disposa el Consell Insular, recomanam que els titulars de títols de família nombrosa sol·licitin l'actualització de les dades.
S'hauran de comunicar les següents dades de tots els membres de la família nombrosa:
- DNI / NIE
- Nom i llinatges
- Data de naixement
- Representant legal. En el cas dels fills/es menors de 14 anys que no disposin de DNI o NIE, s'haurà d'indicar qui és el representant legal (pare, mare o tutor/a). En el cas que en el títol de família hi figurin com a titular i cotitular el pare i la mare dels fills/es, el representant legal pot ser qualsevol d'ells.

Documentació a presentar: - Instància de sol·licitud
- Títol de família nombrosa vigent
- Fotocòpia dels DNI/NIE de tots els membres

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana del CIM
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5 de Maó i Pl. de la Catedral, 5 de Ciutadella
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud i la documentació
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: ---
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal:
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ