AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Donar-se d'alta o tenir accés a la Plataforma per a Guies Turístics (PGT).
Àmbit de responsabilitat: Ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Els guies turístics habilitats de les Illes Balears. També els guies establerts en altres comunitats autònomes (segons l'art. 139 del Decret 20/2015) o països d’un estat membre de la UE (segons l'art. 144 del Decret 20/2015), així com les agències de viatges (majoristes i detallistes) i mediadors turístics inscrits en el Registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics.
Requisits a complir: Disposar de l'habilitació com a guia turístic. Estar inscrit en el Registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics, en el cas de les agències de viatges i mediadors turístics.
Documentació a presentar: Les persones interessades que es vulguin donar d'alta o tenir accés a la Plataforma per a Guies Turístics ho han de sol·licitar al servei d'Ordenació Turística pels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, adjuntant la documentació següent:

1. Presentació del document nacional d'identitat o document equivalent.
2. Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació de la persona declarant, si escau. 3. Carnet de guia turístic habilitat o habilitació de guia en cas d’altres CA o resta de la UE.
4. Sol·licitud de les claus d'accés a la plataforma.

El model de la sol·licitud figura al final d'aquest tràmit. Tots els documents que s'adjunten han de presentar-se en format original.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la documentació al SAC.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: ---
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: - Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears .
- Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012.
- Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ