ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Tramitar.

Objecte del tràmit: Sol·licitar l'expedició dels carnets i del diplomes de monitores i monitors o de directores i directors de temps lliure.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola de formació en el temps lliure que hagi finalitzat una acció formativa.

Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure.

Documentació a presentar: El model de sol·licitud d'expedició del títol i del carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil per part de les escoles de formació.

Una relació de l'alumnat qualificat apte amb les dades següents que figuren en el seu expedient:
El nom i llinatges i el DNI
La data de naixement
La titulació que ha permès l’accés al curs
El curs i dates de realització dels mòduls de la part teòrica
El lloc i dates de realització de les pràctiques i indicació del director/a que les ha avaluades i certificades
Una fotografia en format JPG de cadascun dels/de les alumnes.
L'avaluació de l'etapa teoricopràctica i de les pràctiques de cadascun dels/de les alumnes, emesa per la direcció o pel/per la monitora titulada que les hagi supervisat.

Un certificat de la direcció de l'escola que l'alumnat ha realitzat les corresponents hores de formació teoricopràctiques i les hores de pràctiques corresponents i que, de conformitat amb l'avaluació de les persones supervisores, han superat el curs.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: -
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: En finalitzar cada acció formativa.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ