AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Tramitar.

Objecte del tràmit: Sol·licitar l'expedició dels carnets i del diplomes de monitores i monitors o de directores i directors de temps lliure.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Qualsevol escola de formació en el temps lliure que hagi finalitzat una acció formativa.

Requisits a complir: Les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil han d'estar reconegudes oficialment i inscrites en el Cens d'escoles d'educació de temps lliure.

Documentació a presentar: El model de sol·licitud d'expedició del títol i del carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil per part de les escoles de formació.

Una relació de l'alumnat qualificat apte amb les dades següents que figuren en el seu expedient:
El nom i llinatges i el DNI
La data de naixement
La titulació que ha permès l’accés al curs
El curs i dates de realització dels mòduls de la part teòrica
El lloc i dates de realització de les pràctiques i indicació del director/a que les ha avaluades i certificades
Una fotografia en format JPG de cadascun dels/de les alumnes.
L'avaluació de l'etapa teoricopràctica i de les pràctiques de cadascun dels/de les alumnes, emesa per la direcció o pel/per la monitora titulada que les hagi supervisat.

Un certificat de la direcció de l'escola que l'alumnat ha realitzat les corresponents hores de formació teoricopràctiques i les hores de pràctiques corresponents i que, de conformitat amb l'avaluació de les persones supervisores, han superat el curs.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: -
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: En finalitzar cada acció formativa.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ