AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir o renovar carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal.

Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar l’expedició del carnet acreditatiu de la seva qualificació artesanal les persones que obtinguin o renovin la carta d’artesà, la carta de mestre artesà o del document de qualificació artesanal.

Requisits a complir: Haver obtingut o renovat la carta d’artesà, la carta de mestre artesà o del document de qualificació artesanal.

Documentació a presentar: Els sol·licitants hauran de presentar una instància específica per la sol·licitud d’expedició del carnet, acompanyada del justificant del pagament de la taxa corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó-Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: - Emplenar i signar la sol·licitud específica
- Presentar la documentació requerida
- Realitzar el pagament de la taxa corresponent

Terminis de ciutadà: No hi ha termini
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: 9,86 € per l'expedició del carnet (any 2019)
Resposta al ciutadà: Notificació per correu postal o per via telemàtica, segons correspongui.
Marc legal: - Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121, de 06/09/2014).
- Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132, de 5 de setembre), que aprova la versió consolidada del Repertori d’Oficis Artesans i les definicions corresponents.
- Llei 4/1985 de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania (BOCAIB núm. 14, de 20/05/1985).
- Llei 8/1999, de 12 d’abril d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB núm. 51, de 24/04/1999).
- Decret 103/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 18/07/2000).
- Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'art. 2 i 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears i les Ponències Tècniques (BOIB núm. 23, de 14/02/2009).

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.

Observacions: Les cartes concedides a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret tindran vigència il·limitada, excepte el document de qualificació artesanal que s'ha de renovar cada 5 anys.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ