ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils
Tramitar.

Objecte del tràmit: Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici d'activitats continuades amb menors d’edat que formin part de la programació periòdica de moviments o casals i centres infantils i juvenils i que no tenen un grup estable de participants, atès que la inscripció està oberta de manera permanent.


Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Han de presentar una declaració responsable les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, organitzadores d'activitats continuades amb menors d’edat que formin part de la programació periòdica de moviments o casals i centres infantils i juvenils i que no tenen un grup estable de participants, atès que la inscripció està oberta de manera permanent.


Requisits a complir: Les activitats de temps lliure que es fan amb menors d’edat als casals i centres infantils i juvenils de temps lliure, de caràcter públic o privat, han de tenir un mínim de tres dies -consecutius o no de funcionament setmanal continuat durant almenys sis mesos, sense pernoctació.
Les activitats de temps lliure han de complir els requisits assenyalats en el Decret 23/2018 de 6 de juliol que desplega parcialment la Llei 10/2006 integral de joventut, en particular el títol III de l'esmentat Decret que regula les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.


Documentació a presentar: -Model normalitzat de declaració responsable
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la declaració responsable
Comunicar qualsevol modificació de les condicions que consten a la declaració responsable o en la documentació que ha de disposarTerminis de ciutadà: La declaració responsable s’ha de presentar en el període de quinze dies naturals previs a l’inici de l’activitat corresponent.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

Sentit del silenci administratiu: Estimatori.

Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ