ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Educació

Informació relacionada amb les accions que el Consell ofereix als centres d'educació infantil, beques d'estudis i projectes relacionats amb l'educació.
 
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Programa SALUT JOVE i CULTURA
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Targeta de transport TJOVE

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ