ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Empresa

Informació relativa a totes les etapes del cicle de vida de les empreses, començant per animar l’esperit de l’emprenedor, donant suport a la creació d’empreses i consolidant el seu desenvolupament posterior mitjançant accions orientades a potenciar la com
 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics
3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)
3503_2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal
3503_3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria)
3503_4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador)
3503_5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitats
3503_6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT)
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Baixa de còpies d'autorització de transports
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Certificat de competència professional per al transport públic
Certificat de conductor de país no comunitari
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Renúncia d'autorització de transports
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Sol·licitud per informar dels danys materials en empreses a conseqüència del tall de subministrament elèctric octubre 2018
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ