AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP.

Entitats i associacions

Iinformació referent a les agrupacions o corporacions de persones o empreses creades amb uns objectius definits, en les seves diferents formes legals: associacions, fundacions, federacions, col·legis professionals, etc.
 
Ajuts a entitats culturals
Ajuts a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social
Ajuts econòmics individuals per a persones majors o amb discapacitat
Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenils
Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular
Pressupostos participatius 2018
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Reconeixements als esportistes menorquins destacats de l'any 2018
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ