ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Joventut


 
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Beques per a la realització d'estudis fora de Menorca
Campaments d'estiu (Biniparratx)
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure
Places de residència per a estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Programa SALUT JOVE i CULTURA
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca
Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Targeta de transport TJOVE

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ