ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Oci


 
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Autorització d'amollada de peces de caça
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans
Campaments d'estiu (Biniparratx)
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça)
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Curses populars
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)
Jocs autòctons
L'esport per a l'edat escolar: Competició
L'esport per a l'edat escolar: Xala jugant
Llicència de pesca marítima esportiva
Llicència de pesca marítima recreativa individual
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions
Llicència de pesca submarina
Llicències de caça
Llicències de pesca fluvial
Permís especial per caçar perdius amb bagues
Permís especial per caçar tords amb filats a coll
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ