AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

Oci


 
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als joves
Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenils
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre
Autorització d'amollada de peces de caça
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans
Campaments d'estiu (Biniparratx)
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça)
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Curses populars
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)
Jocs autòctons
L'esport per a l'edat escolar: Competició
L'esport per a l'edat escolar: Xala jugant
Llicència de pesca marítima esportiva
Llicència de pesca marítima recreativa individual
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions
Llicència de pesca submarina
Llicències de caça
Llicències de pesca fluvial
Permís especial per caçar perdius amb bagues
Permís especial per caçar tords amb filats a coll
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ