AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Transports i mobilitat


 
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Baixa de còpies d'autorització de transports
Baixa de domiciliació bancària
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies
Catalogació de vehicles històrics
Certificat de competència professional per al transport públic
Certificat de conductor de país no comunitari
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Pagament telemàtic
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Renúncia d'autorització de transports
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma)
Targeta de transport TGENERAL
Targeta de transport TJOVE
Targeta de transport TMÉS
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ