ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Turisme i hosteleria


 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics
3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)
3503_2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal
3503_3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria)
3503_4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador)
3503_5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitats
3503_6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT)
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3545_Petició d'informe de viabilitat
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Baixa de domiciliació bancària
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Pagament telemàtic
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ