AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Turisme i hosteleria


 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics
3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup)
3503_2_Comunicació prèvia de canvi de denominació, domicili i propietat
3503_3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria)
3503_4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador)
3503_5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitats
3503_6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT)
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3545_Petició d'informe de viabilitat
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Baixa de domiciliació bancària
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Pagament telemàtic
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ