AVÍS IMPORTANT: S’informa que, per raons de seguretat, la D.G. de la Policia està revocant els certificats digitals del DNIe emesos a partir de 2015, de manera que potser no podreu accedir a les aplicacions o mòduls d'aquest Portal que requereixen autenticació amb certificat digital. Per més informació, consulteu la pàgina http://www.dnielectronico.es/portaldnie. Si us trobeu amb aquesta situació haureu d'emprar un altre certificat digital

Turisme i hosteleria


 
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3521_Habilitació de guies turístics i ampliació d'idiomes (illa de Menorca)
3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques que consten inscrites en el Registre insular d'empreses, activ. i est. turístics
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic)
3545_Petició d'informe de viabilitat
3546_Petició d'informe per estades turístiques: expedient per analogia
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
3557_Pla de modernització i seguretat per empreses de lloguer de vehicles sense conductor
Ajuts del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís i Es Migjorn Gran per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per al 2017
Alta/modificació de domiciliació bancària
Baixa de domiciliació bancària
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Pagament telemàtic
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ