AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics. PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3545_Petició d'informe de viabilitat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015
3557_Pla de modernització i seguretat per empreses de lloguer de vehicles sense conductor
3558_Establiments d’allotjament de turisme d'interior
3559_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturisme
3560_Establiments d’allotjament de turisme rural: hostatgeria
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Acreditació administrativa (serveis socials) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Actualització de dades del títol de família nombrosa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca
Ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i contínua PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts a entitats culturals
Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals
Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als joves PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts als esportistes menorquins o residents a l'illa de Menorca destacats en esports individuals
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca
Ajuts de mínims per a la creació en arts visuals i audiovisuals
Ajuts econòmics individuals per a persones majors o amb discapacitat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenils
Ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per a la pràctica esportiva a la infància i joventut (3-30 anys)
Ajuts per a la promoció de l'activitat fisica per a la gent gran i l'activitat fisica adaptada PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca
Ajuts per a les escoles municipals de música de Menorca
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per al 2018 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Alta/modificació de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Assessoria econòmica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Assessoria jurídica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Assistència tècnica urbanística als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'amollada de peces de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització d'operador de transports (ot) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la creació de refugis de fauna PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport sanitari privat (vspc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport sanitari públic (vs) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització referent al canvi d'ús (sòl rústic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Baixa de còpies d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Baixa de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Campaments d'estiu (Biniparratx) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Campanya 'Al sol, amb precaució' PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Carta d'Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Carta de Mestre Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Catàleg de serveis en matèria de Gestió Tributària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Catalogació de vehicles històrics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (duplicat) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (mancança) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (renovació) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat de competència professional per al transport públic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat de conductor de país no comunitari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat per a matriculació de determinats vehicles PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca" PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Comunicació de transport turístic amb reiteració PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Consulta de rebuts PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Consulta del Registre General d'entrada i sortida PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Convocatòria de concert social del servei residencial d’acció educativa especial per menors d’edat en situació de guarda o tutela
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Convocatòria i bases per a la selecció dels tècnics IGA Menorca bienni Gibraltar 2019
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Curses populars PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Declaració d'interès general en sòl rústic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Designació de compte bancari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Document de Qualificació Artesanal (DQA) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Estudis i publicacions (esports) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Expedició de duplicat per pèrdua del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Intermediació laboral PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Jocs autòctons PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
L'esport a debat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
L'esport per a l'edat escolar: Competició PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
L'esport per a l'edat escolar: Xala jugant PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca marítima esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca submarina PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicències de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicències de pesca fluvial PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicències urbanístiques (més d'un municipi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Menorca illa cardioprotegida PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Moviments per a viure PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Pagament telemàtic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Permís especial per caçar perdius amb bagues PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Permís especial per caçar tords amb filats a coll PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Places de residència per a estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona
Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les Illes Balears PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Premi Imagesport de Menorca
Premi Josep Vivó de glosa escrita PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
Pressupostos participatius 2018
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Programa SALUT JOVE i CULTURA PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Reconeixements als esportistes menorquins destacats de l'any 2017
Registre de cans d'assistència
Renúncia d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Rutes saludables PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Servei de teleassistència a domicili (TAD) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Serveis de la Creu Roja PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud per formar part del cens d'afectats i comunicació dels danys del cap de fibló d'octubre 2018
Sol·licitud per informar dels danys en habitatge particular a causa del cap de fibló d'octubre 2018
Sol·licitud per informar dels danys materials en empreses a conseqüència del tall de subministrament elèctric octubre 2018
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Suggeriments i queixes
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TGENERAL PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TJOVE PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TMÉS PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Vine a navegar PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat d'autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat d'operador de transports (ot) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat lloguer vehicles amb conductor (vtc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ