Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior. PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3521_Habilitació de guies turístics i ampliació d'idiomes (illa de Menorca)
3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics (empreses comercialitzadores d'estades turístiques a habitatges i habitatges objecte de comercialització com estades turístiques) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics. PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3545_Petició d'informe de viabilitat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3546_Petició d'informe per estades turístiques: expedient per analogia PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Acreditació administrativa (serveis socials) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Actualització de dades del títol de família nombrosa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i contínua PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts a entitats culturals
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts de minimis a les explotacions agràries de Menorca per pal·liar els danys provocats per l'intens temporal de pluja i vent el 30 de setembre de 2015 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca (segona convocatòria) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per a esdeveniments generadors de producte turístic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per a la promoció de l'activitat fisica per a la gent gran i l'activitat fisica adaptada PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Menorca
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Alta/modificació de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Assessoria econòmica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Assessoria jurídica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Assistència tècnica urbanística als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'amollada de peces de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització d'operador de transports (ot) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la creació de refugis de fauna PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport sanitari privat (vspc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport sanitari públic (vs) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització referent al canvi d'ús (sòl rústic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Baixa de còpies d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Baixa de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Beques per a la realització d'estudis fora de Menorca
Campaments d'estiu (Biniparratx) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Campanya 'Al sol, amb precaució' PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Carta d'Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Carta de Mestre Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Catàleg de serveis en matèria de Gestió Tributària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació, mancança, renovació o duplicat) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat de competència professional per al transport públic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat de conductor de país no comunitari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat per a matriculació de determinats vehicles PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca" PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Comunicació de transport turístic amb reiteració PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Consulta de rebuts PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Consulta del registre general d'entrada i sortida PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Curses populars PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Declaració d'interès general en sòl rústic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Designació de compte bancari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Document de Qualificació Artesanal (DQA) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Estudis i publicacions (esports) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitaria de l'illa de Menorca (ROPO) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Intermediació laboral PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Jocs autòctons PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
L'esport a debat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
L'esport per a l'edat escolar: Competició PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
L'esport per a l'edat escolar: Xala jugant PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca marítima esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicència de pesca submarina PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicències de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicències de pesca fluvial PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Llicències urbanístiques (més d'un municipi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Menorca illa cardioprotegida PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Moviments per a viure PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Pagament telemàtic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Perfil del contractant PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Permís especial per caçar perdius amb bagues PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Permís especial per caçar tords amb filats a coll PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les illes Balears PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Premi Josep Vivó de glosa escrita PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Programa SALUT JOVE i CULTURA PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Renúncia d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Rutes saludables PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Servei de teleassistència a domicili (TAD) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Serveis de la Creu Roja PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Suggeriments i queixes
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TGENERAL PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TJOVE PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TMÉS PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Vine a navegar PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
Visat lloguer vehicles amb conductor (vtc)
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ