ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
3501_Establiments d'allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitats PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3503_6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics. PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3545_Petició d'informe de viabilitat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3558_Establiments d’allotjament de turisme d'interior PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3559_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturisme PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3560_Establiments d’allotjament de turisme rural: hostatgeria PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Acreditació administrativa (serveis socials) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Actualització de dades del títol de família nombrosa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Adhesió al programa pilot Lloguer Ètic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Ajuts a entitats culturals Cl@ve 
Ajuts per pal·liar els efectes econòmics del mes de gener en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària (Covid19) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) PIN Ciutadà 
Alta/modificació de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Anul·lació cita prèvia SAC PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Assessoria econòmica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Assessoria jurídica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Assistència tècnica urbanística als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'amollada de peces de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització d'operador de transports (ot) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per a la creació de refugis de fauna PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport sanitari privat (vspc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització per al transport sanitari públic (vs) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Baixa de còpies d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Baixa de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Carta d'Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Carta de Mestre Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Catalogació de vehicles històrics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Cèdula d'habitabilitat (duplicat) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (mancança) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (renovació) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat de conductor de país no comunitari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Certificat per a matriculació de determinats vehicles PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca" PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Cita prèvia SAC PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals 
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Comunicació de transport turístic amb reiteració PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta de rebuts PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta del Registre General d'entrada i sortida PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Declaració d'interès general en sòl rústic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Designació de compte bancari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Dipòsit legal de publicacions menorquines PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Document de Qualificació Artesanal (DQA) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicència de pesca marítima esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicència de pesca submarina PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicències de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicències de pesca fluvial PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicències urbanístiques (més d'un municipi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Pagament telemàtic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Permís especial per caçar perdius amb bagues PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Permís especial per caçar tords amb filats a coll PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Programa SALUT JOVE i CULTURA PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Registre de cans d'assistència PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d'autorització de replantació de vinya
Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d’autorització per a la nova plantació de vinya
Renúncia d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Servei de teleassistència a domicili (TAD) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Serveis de la Creu Roja per a esdeveniments esportius PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Suggeriments i queixes
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Targeta de transport TGENERAL PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TJOVE PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Targeta de transport TMÉS PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 
Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals Cl@ve 
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats digitals  DNI electrònic Altres certificats digitals (FNMT) 

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ