ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
3501_Establiments d'allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup) DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3503_2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3503_3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria) DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3503_4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador) DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3503_5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitats DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3503_6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT) DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics. DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3545_Petició d'informe de viabilitat PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3558_Establiments d’allotjament de turisme d'interior PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3559_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturisme PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3560_Hostatgeria PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Acreditació administrativa (serveis socials) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Actualització de dades del títol de família nombrosa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Alta/modificació de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Anul·lació cita prèvia SAC PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Assessoria econòmica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Assessoria jurídica als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Assistència tècnica urbanística als municipis de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'amollada de peces de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització d'operador de transports (ot) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per a la creació de refugis de fauna PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització per al transport sanitari privat (vspc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització per al transport sanitari públic (vs) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Baixa de còpies d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Baixa de domiciliació bancària PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Carta d'Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Carta de Mestre Artesà PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Catalogació de vehicles històrics PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Cèdula d'habitabilitat (duplicat) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Cèdula d'habitabilitat (mancança) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Cèdula d'habitabilitat (renovació) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Certificat de conductor de país no comunitari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Certificat per a matriculació de determinats vehicles PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca" PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Cita prèvia SAC PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Comunicació de transport turístic amb reiteració PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Consulta de rebuts PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Consulta del Registre General d'entrada i sortida PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Declaració d'interès general en sòl rústic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Declaració responsable per a la realització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Designació de compte bancari PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Dipòsit legal de publicacions menorquines PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Document de Qualificació Artesanal (DQA) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Inscripció al Registre General d’Explotacions Agràries (Registre Insular Agrari) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicència de pesca marítima esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicència de pesca marítima recreativa individual PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicència de pesca submarina PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicències de caça PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicències de pesca fluvial PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Llicències urbanístiques (més d'un municipi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Pagament telemàtic PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Permís especial per caçar perdius amb bagues PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Permís especial per caçar tords amb filats a coll PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017 PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Programa SALUT JOVE i CULTURA PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Registre de cans d'assistència PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d'autorització de replantació de vinya PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics PIN Ciutadà Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya - Sol·licitud d’autorització per a la nova plantació de vinya PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics PIN Ciutadà Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya – Comunicació de final de plantació o replantació de vinya PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics PIN Ciutadà Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud d’autorització d‘arrabassada de vinya PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics PIN Ciutadà Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de canvi de titularitat de vinya PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics PIN Ciutadà Cl@ve 
Registre insular de plantacions de vinya – Sol·licitud de modificació de la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una autorització PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics PIN Ciutadà Cl@ve 
Renúncia d'autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Servei de teleassistència a domicili (TAD) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Serveis de la Creu Roja per a esdeveniments esportius PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic) DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Suggeriments i queixes
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Targeta de transport TGENERAL PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Targeta de transport TJOVE PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Targeta de transport TMÉS PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve  DNI electrònic Altres certificats electrònics 
Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics Cl@ve 
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports PIN ciutadà DNI electrònic Altres certificats electrònics  DNI electrònic Altres certificats electrònics 

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ