ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
Actualitzar dades telèfon mòbil i adreça electrònica per a poder rebre avisos DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Alta domiciliació bancària DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Alta impost de vehicles de tracció mecànica DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Autoliquidació de taxes i tributs DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Baixa domiciliació bancària DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Canvi de domicili DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Certificat d'empadronament DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Certificat d'empadronament històric DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Certificat de convivència DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Certificat de viatge DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
CITA PREVIA OAC (tràmits urgents)
Comunicació prèvia d'inici d'obres (quan no afecten activitats) DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta de rebuts DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta de registre d'entrades i sortides DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta i pagament de deutes
Consulta les teves queixes i suggeriments DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Fraccionament / ajornament de deutes DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Identificació del subjecte infractor DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Inscripció al padró d'habitants DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Instància genèrica DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Llicència d'obres amb projecte DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Llicència d'obres sense projecte DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Ocupació via pública (Obres i bastides) DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
PREINSCRIPCIÓ FESTES MARE DE DÉU DE GRÀCIA 2020
Presentació de pressupostos de contractes menors DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Sol·licitud d'accés a la informació pública
Sol·licitud d’ajuda econòmica per a l’activació i millora de la qualitat comercial a Maó

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ