AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
Alta en el padró d'habitants DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals  DNI-e Altres certificats digitals 
Autorització d'ocupació de via pública per obres DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Canvi de domicili DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals  DNI-e Altres certificats digitals 
Certificat d'empadronament DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Certificat de convivència DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Certificat de viatge DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Certificat històric DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Comunicació d'identificació de conductor de denúncies de trànsit DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Comunicació prèvia d’inici d’obres sense nova instal·lació d’activitat DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Consulta de rebuts DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Consulta de registre d'entrades i sortides DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de N.U. DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Instància genèrica DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Llic. urbanístiques: obres i legalitzacions sense projecte tècnic DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Llic. urbanístiques: obres, divisions horitzontals i legalitzacions amb projecte tècnic DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Reclamació de responsabilitat patrimonial
Registre d'Informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Registre Municipal d’Associacions DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Serveis funeraris - Inhumacions i incineracions DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Sol·licitud per a participar a la Fira d'Ensenyaments Superiors
Targeta per a persones amb minusvalideses
Targeta verda DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 
Volant d'empadronament DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals 

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ