ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Consulta i pagament de rebuts
Tramitar

Objecte del tràmit: Consultar els rebuts que s'han emès en relació a un contribuent, que es troben pendents de pagament, tant en període VOLUNTARI (es troben dins el termini estipulat pel pagament) com en període EXECUTIU (rebuts que NO han esta pagats en termini de pagament voluntari i s'incrementaran amb els corresponents recàrrecs, interessos i costes).
Àmbit de responsabilitat: Departament de Recaptació.
Qui ho pot demanar: El titular del rebut a consultar o el seu representatn legal.
Requisits a complir: Ser contribuent del municipi - Estar autoritzat per un contribuent per realitzar aquest tràmit.
Documentació a presentar: 1. DNI, passaport, targeta de residència (tràmit presencial).
2. DNI i autorització per recollir documentació signada per la persona interessada (tràmit presencial amb representant).
3. DNI electrònic o PIN ciutadà (tràmit telemàtic).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina de Recaptació.
Per telèfon (només informació): (només informació) 971.35.68.70
Per correu: PLAÇA MERCAT S/N 07720 – ES CASTELL
Per FAX (només informació): (només informació) 971.35.29.27
Correu electrònic: recaptacio4@aj-escastell.org
Altres: www.carpetaciutadana.org/web/
Plana web: www.aj-escastell.org

Què ha de demanar el ciutadà: Sol·licitar informació dels rebuts que té pendents.
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti.
Terminis de l'administració: Resposta immediata.
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: De forma immediata.
Marc legal: Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Sentit del silenci administratiu: No s'estableix.
Observacions:
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ