ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització d'operador de transports (ot)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir l'autorització per a exercir l'activitat d'operador de transports (OT).Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal.
Documentació a presentar: - Document de constitució-escriptures (persones jurídiques).
- Títol de capacitació per al transport interior de mercaderies, al qual adjuntarà els documents següents:
- Alta o darrer rebut de l'IAE o declaració censal.
- Llicència obertura local, o sol·licitud llicència i titol de disposició del local.
- Full de pagament de la taxa.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.

Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta.
Tarifes aplicables: 2021: 56,30 euros - Modificació dades o renúncia: 14,10 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit, per correu certificat o personalment.
Marc legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports

Sentit del silenci administratiu: Negatiu.
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ