AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Tramitar.

Objecte del tràmit: Presentació per part de l'interessat de la certificació tècnica, prèvia a l'obertura del parc aquàtic o tobogan i de l'estadística anual d'accidentalitat, segons estableix la legislació vigent.
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Titulars de parcs aquàtics i tècnics redactors dels certificats tècnics.
Requisits a complir: Els que estableix el Reglament de parcs aquàtics de la CAIB (DECRET 91/1988, de 13 de desembre de 1988)
Ser titular de tobogans o de parcs aquàtics (cada temporada estiuenca, han de presentar abans de la seva obertura una certificació tècnica que acrediti el compliment del Decret 91/1998. I en acabar la temporada turística han de presentar l'estadística d'accident)

Documentació a presentar: 1. Certificació tècnica, que s'ha de presentar tant al Consell Insular com a l'ajuntament corresponent, i sempre abans de l'obertura del parc aquàtic durant cada temporada estiuenca. (original, visat pel col·legi oficial i fet per un tècnic competent)
2. Estadística d'accidentalitat, que es presentarà un cop finalitzada la temporada turística. (original)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 36 83 93
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. INEXCUSABLEMENT i ABANS DE L'OBERTURA AL PÚBLIC, CADA ANY haurà de presentar al Consell Insular i a l'ajuntament on està ubicat el parc, una certificació feta per un tècnic competent que hagi realitzat una revisió completa del tobogan o del parc aquàtic i de les seves instal·lacions
2. Un cop finalitzada la temporada turística, ha de presentar al Consell Insular un resum estadístic dels accidents esdevinguts al parc.

Terminis de ciutadà: Certificació tècnica: abans de l'obertura de les intal·lacions; Estadística d'accidents: un cop finalitzada la temporada
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Gratuït.
Resposta al ciutadà: Per correu postal (només en cas de deficiències)
Marc legal: Decret 91/1988, de 13 de desemb.re de 1988, de reglament de parcs aquàtics de la CAIB.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ