ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Tramitar.

Objecte del tràmit: Presentació per part de l'interessat de la certificació tècnica, prèvia a l'obertura del parc aquàtic o tobogan i de l'estadística anual d'accidentalitat, segons estableix la legislació vigent.
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Titulars de parcs aquàtics i tècnics redactors dels certificats tècnics.
Requisits a complir: Els que estableix el Reglament de parcs aquàtics de la CAIB (DECRET 91/1988, de 13 de desembre de 1988)
Ser titular de tobogans o de parcs aquàtics (cada temporada estiuenca, han de presentar abans de la seva obertura una certificació tècnica que acrediti el compliment del Decret 91/1998. I en acabar la temporada turística han de presentar l'estadística d'accident)

Documentació a presentar: 1. Certificació tècnica, que s'ha de presentar tant al Consell Insular com a l'ajuntament corresponent, i sempre abans de l'obertura del parc aquàtic durant cada temporada estiuenca. (original, visat pel col·legi oficial i fet per un tècnic competent)
2. Estadística d'accidentalitat, que es presentarà un cop finalitzada la temporada turística. (original)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 36 83 93
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. INEXCUSABLEMENT i ABANS DE L'OBERTURA AL PÚBLIC, CADA ANY haurà de presentar al Consell Insular i a l'ajuntament on està ubicat el parc, una certificació feta per un tècnic competent que hagi realitzat una revisió completa del tobogan o del parc aquàtic i de les seves instal·lacions
2. Un cop finalitzada la temporada turística, ha de presentar al Consell Insular un resum estadístic dels accidents esdevinguts al parc.

Terminis de ciutadà: Certificació tècnica: abans de l'obertura de les intal·lacions; Estadística d'accidents: un cop finalitzada la temporada
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Gratuït.
Resposta al ciutadà: Per correu postal (només en cas de deficiències)
Marc legal: Decret 91/1988, de 13 de desemb.re de 1988, de reglament de parcs aquàtics de la CAIB.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ