ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)
Tramitar

Objecte del tràmit: Substituir el vehicle que consta en les autoritzacions de transport de mercaderies.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: · Ser persona capacitada legalment o representant legal.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent. La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.

Documentació a presentar: 1. Imprès de sol·licitud (original)
2. Permís de circulació del vehicle nou, destinat a servei públic (MDL i MDP) (fotocòpia compulsada)
3. Fitxa tècnica del vehicle nou al corrent de revisió (fotocòpia compulsada)
4. Contracte de lloguer (només per al cas que el vehicle fos de lloguer)
5. Justificant del pagament de la taxa
6. Targeta de transports original o denúncia per pèrdua o sustracció davant els cossos de seguretat (original targeta o fotocòpia compulsada denúncia)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies. Per a rehabilitació, 1 any.
Terminis de l'administració: 7 dies si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2021: 14,10 euros
Resposta al ciutadà: Per telèfon o per escrit al seu domicili, o presencialment.
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
Ordre FOM 734/2007, que desenrotlla el ROTT
Ordre FOM/1996/2014, de 24 d'octubre, per la qual se modifica l'Ordre FOM/734/2007, de 20 de març

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (substitució de vehicles)
Documentación a presentar (sustitución de vehículos)
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Ordre 734/2007, de 20 de març que desenvolupa el RD 1225/2006 d'ordenació dels transports terrestres
Orden FOM/1996/2014, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ