ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca




Tramitar.

Objecte del tràmit: Reservar els espais del CIM a associacions o entitats sense afany de lucre per a actes.
Àmbit de responsabilitat: Presidència
Qui ho pot demanar: Qualsevol entitat o associació sense afany de lucre, inscrita en el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes, que compleixi els requisits establerts.
Requisits a complir: Els establerts en el Reglament de cessió temporal d'ús dels espais del Consell Insular de Menorca:
- Tenir per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i, en particular, s'entendrà que compleixen aquest requisit les associacions de veïns, les de mares i pares d'alumnes, els col·legis professionals, les organitzacions sindicals, les associacions empresarials, les entitats culturals, esportives, recreatives, de lleure, juvenils i d'altres similars.
- Trobar-se inscrit en el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes en el moment de realitzar la seva sol·licitud, segons estableix el Reglament Orgànic del Consell Insular de Menorca.
Nota:El Reglament Orgànic del Consell Insular de Menorca entrarà en vigor a partir de la constitució de la nova corporació que resulti de les properes eleccions autonòmiques del 25 d'abril de 2003. Això implica que fins a la data, podran gaudir d'aquest servei aquelles entitats que compleixin els requisits indicats, amb independència d'estar registrats en el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes.

Documentació a presentar: 1. Imprès de sol·licitud normalitzat (Original)
2. Documentació que acrediti el compliment dels requisits (per exemple: estatuts) (Fotocòpia acarada)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció al Ciutadà (Maó / Ciutadella)
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 351801
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Consultar, si es desitja, la disponibilitat de les sales a través de la nostra web o per telèfon
2. Omplir l'imprès de sol·licitud (recollir l'imprès al SAC i omplir-lo manualment, o bé omplir-lo i imprimir-lo a través de la plana web)
3. Enviar la sol·licitud mitjançant tramitació tradicional (presencialment al SAC o per correu postal) o mitjançant tramitació on-line (omplir i enviar el formulari a través de la plana web)
4. Esperar la confirmació o la denegació de la sol·licitud

Terminis de ciutadà: Sol·licitar-ho amb una antelació mínima de 20 dies naturals abans de l'inici de l'activitat o de la realització de l'act
Terminis de l'administració: 7 dies naturals
Tarifes aplicables: Gratuït, excepte en aquells casos en què l'activitat a realitzar suposi un cost extraordinari per al CIM
Resposta al ciutadà: Per fax o correu postal
Marc legal: Reglament de cessió temporal per a la utilització dels espais inclosos als edificis propietat del Consell Insular de Menorca.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Mentre no estigui operatiu el Registre Insular d'Entitats Ciutadanes, podran gaudir d'aquest servei aquelles entitats que compleixin els requisits indicats .
 


Documents relacionats:




 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ