ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Dipòsit legal de publicacions menorquines
Tramitar

Objecte del tràmit: La preservació del patrimoni bibliogràfic de Menorca (escrit, sonor, visual, audiovisual i digital) i permetre-hi l'accés amb finalitats culturals, d'investigació o informació.
Àmbit de responsabilitat: Oficina del Dipòsit Legal. Patrimoni Documental i Biblioteques - Departament de Cultura i Educació
Qui ho pot demanar: Estan obligats a sol·licitar el número de dipòsit legal els editors. Si l'editor obligat no l'ha sol·licitat, ho haurà de fer el productor, impressor, estampador o gravador, en aquest ordre.
Estan obligats a lliurar el dipòsit legal els editors que tenguin el domicili, residència o establiment permanent a Menorca, sigui quin sigui el lloc d'impressió.
Els autors que s'autoeditin tindran les mateixes obligacions que els editors.

Requisits a complir: Les obres han d'estar editades a Menorca.

Documentació a presentar: -
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) amb cita prèvia
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: mams.arxiu@cime.es
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/gestion.aspx?IDGESTION=900100122

Què ha de demanar el ciutadà: - Sol·licitar el número de dipòsit legal per a les publicacions. Es pot sol·licitar presencialment, per telèfon al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) o telemàticament a la web del CIM.
- Fer el dipòsit dels exemplars.

Terminis de ciutadà: Entrega d'exemplars: 2 mesos a partir de la data de sol·licitud del DL i sempre abans de la distribució.
Terminis de l'administració: L'assignació de números és un tràmit de resolució immediata.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Segons el canal escollit.
Marc legal: - Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal.
- Llei 6/1994, de 13 desembre, d'atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: El servei d'assignació de números està disponible al lloc web institucional www.cime.es i des de la carpeta ciutadana (www.carpetaciutadana.org)
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ