AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Dipòsit legal de publicacions menorquines
Tramitar

Objecte del tràmit: La preservació del patrimoni bibliogràfic de Menorca (escrit, sonor, visual, audiovisual i digital) i permetre-hi l'accés amb finalitats culturals, d'investigació o informació.
Àmbit de responsabilitat: Oficina del Dipòsit Legal. Patrimoni Documental i Biblioteques - Departament de Cultura i Educació
Qui ho pot demanar: Estan obligats a sol·licitar el número de dipòsit legal els editors. Si l'editor obligat no l'ha sol·licitat, ho haurà de fer el productor, impressor, estampador o gravador, en aquest ordre.
Estan obligats a constituir el dipòsit legal els editors que tenguin el domicili, residència o establiment permanent a Menorca, sigui quin sigui el lloc d'impressió.
Els autors que s'autoeditin tindran les mateixes obligacions que els editors.

Requisits a complir: Les obres han d'estar editades a Menorca.

Documentació a presentar: a) Formulari de sol·licitud del número de dipòsit legal.
b) Formulari de dipòsit d'exemplars

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: mams.arxiu@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es i www.carpetaciutadana.org

Què ha de demanar el ciutadà: - Sol·licitar el número de dipòsit legal per a les publicacions. Es pot sol·licitar presencialment, per telèfon al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) o telemàticament a la web del CIM.
- Fer el dipòsit dels exemplars.

Terminis de ciutadà: Entrega d'exemplars: 2 mesos a partir de la data de sol·licitud del DL i sempre abans de la distribució
Terminis de l'administració: L'assignació de números és un tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Segons el canal escollit
Marc legal: - Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal.
- Llei 6/1994, de 13 desembre, d'atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: El servei d'assignació de números està disponible al lloc web institucional www.cime.es i des de la carpeta ciutadana (www.carpetaciutadana.org)
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ