ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre
Tramitar

Objecte del tràmit: Promoció de l'activitat musical i teatral dels grups menorquins a l'illa de Menorca.
Aquest tràmit consta de dues parts. Per una banda, se subvenciona econòmicament aquelles entitats interessades en contractar qualsevol dels grups integrants del programa "Menorca música i teatre 2021".
D'altra banda, qualsevol grup musical o teatral pot participar i integrar-se al catàleg del programa "Menorca música i teatre 2021", adjuntant la documentació especificada.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Els ajuntaments de Menorca, les entitats culturals, les associacions de veïns, els clubs de jubilats, les associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA), les fundacions culturals, tant públiques com privades, i les associacions i agrupacions de comerciants d'àmbit municipal.

Requisits a complir: · Dur a terme l'activitat objecte de l'ajut d'acord amb les condicions establertes.
· Incloure-hi el patrocini amb el logotip del CIM / Departament de cultura i educació.

Documentació a presentar: Per a integrar-se al catàleg, s'haurà d'adjuntar la documentació següent a la sol·licitud:
1) Relació de components del grup (nom i llinatges, DNI i instrument en el cas de banda o grups musicals).
2) Currículum.
3) Fotografia recent.
4) Breu descripció de l'activitat proposada o sinopsi de l'argument de l'espectacle.
5) Imprès d'ordre bancària, amb el NIF del grup.
6) Condicions tècniques requerides (espai necessari, escenari, so, il·luminació, projecció, disposició d’elements, etc.)

Per a sol·licitar la subvenció per a una actuació, s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Veure la circular informativa annexe
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=REGE

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: NOU TERMINI per presentar sol·licituds d'ajuts fins dia 30 de setembre. Per integrar-se al catàleg: tot l'any.
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i comunicació per correu electrònic
Marc legal: Bases de la convocatòria
Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Aquí trobareu el catàleg dels grups que integren el programa MENORCA MÚSICA I TEATRE


 


Documents relacionats:
 
Bases de la convocatòria Menorca música i teatre
Bases de la segona convocatòria Menorca música i teatre
Relació de grups que integren el programa Menorca música i teatre
Sol·licitud d'inscripció al programa Menorca música i teatre (pdf)
Sol·licitud d'ajut al programa Menorca música i teatre (pdf)
Model de justificant d'actuació al programa Menorca música i teatre (pdf)
Model de declaració responsable del programa Menorca música i teatre (pdf)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico
Circular informativa per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració (Llei 39/2015)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ